(Toekomstige) Academiespelers blijven in hun onderbouwjaren bij de amateurvereniging spelen. Daarom organiseren we voor de Onder 9- en Onder 10-lichtingen, gedurende 24 vrijdagen per seizoen, een extra training. Per leeftijdscategorie worden er in totaal 150 spelers/speelsters uitgenodigd die over zes, geografisch gekozen, amateurverenigingen trainen. Op deze manier krijgt de FC Twente/Heracles Academie de ‘potentie’ dat er in de regio rondloopt al gedurende een aantal jaren in zicht en kan het een grote groep kinderen eens per week een goede beïnvloeding geven. In dit programma krijgen meisjes met potentie ook de mogelijkheid om deel te nemen. Binnen de Academie zelf is er geen platform voor meiden. Daarom is er een samenwerking aangegaan met Talententeam Reggestreek en Twents Regioteam (niet-commerciële voetbalscholen voor talentvolle meiden) en de FC Twente Vrouwentak. Met deze samenwerking kunnen talentvolle meiden zich achtereenvolgens extra ontwikkelen via het Regioplan, Talententeam Reggestreek, Twents Regioteam en mogelijk daarna richting FC Twente Vrouwen of een andere BVO.

Regiotrainers

Op iedere locatie is er een coördinator vanuit de FC Twente/Heracles aangesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de Regiotrainingen. De coördinator wordt op zijn beurt weer ondersteund door talentvolle en ambitieuze amateurtrainers. Partnerclubs hebben de meest talentvolle en ambitieuze trainer in hun ogen aangedragen, welke zijn onderverdeeld over de zes verschillende locaties.

Om deze talentvolle trainersgroep verder te ontwikkelen, organiseert de Academie voor deze groep verschillende themabijeenkomsten per seizoen. Op deze manier volgen ze als het ware een cursus; wekelijks een praktijkgedeelte in de vorm van Regiotrainingen en daarnaast een theoriegedeelte in de vorm van maandelijkse bijeenkomsten. De visie van de FC Twente/Heracles Academie zal als rode draad gelden voor de bijeenkomsten. Binnen de bijeenkomsten zal het enerzijds kennisoverdracht zijn, maar anderzijds ook het maken van opdrachten zodat Regiotrainers de theorie ook leren toe te passen.

Regiotraject Onder 11

Vanuit de groep van Regiotrainingen Onder 10 worden ongeveer 30 spelers uitgenodigd die bij aanvang van het seizoen op de woensdagen getraind worden op Trainingscentrum Hengelo.

Deze trainingen staan onder leiding van Onder 12-trainer Thomas Tijhuis, die op zijn beurt geassisteerd wordt door vijf amateurtrainers van de partnerclubs. Het doel van deze training is tweeledig; enerzijds wil de Academie een grote groep kinderen een goede training aanbieden, anderzijds zal vanuit deze groep de toekomstige Onder 12 van de FC Twente/Heracles Academie samengesteld worden.

Regioteams Onder 12 tot en met Onder 16/Onder 17

Per lichting nodigt de Academie 15 tot 20 spelers uit die op dit moment nog net niet in aanmerking zijn gekomen voor een team binnen de FC Twente/Heracles Academie. Deze spelers trainen één keer per week op Trainingscentrum Hengelo en spelen oefenwedstrijden tegen jeugdteams van partnerclubs. De trainingen staan onder leiding van een Academietrainers, met ondersteuning van amateurtrainers van partnerclubs. De Academie organiseert deze trainingen om spelers gedurende een langere periode te kunnen monitoren en beïnvloeden.

footerbar