In het kader van het Regioplan wil de FC Twente/Heracles Academie in intensieve samenwerking met de amateurclubs het algehele niveau in de regio laten stijgen. Een sterke voetbalregio, daar hebben we immers allemaal belang bij.

Vanuit de visie gelooft de FC Twente/Heracles Academie dat kinderen langer in hun eigen omgeving moeten blijven sporten. Zo is Onder 12 de jongste leeftijdscategorie binnen de Academie. Tegelijkertijd wil de FC Twente/Heracles Academie meer kinderen beïnvloeden. Direct, door Regiotrainingen voor grote groepen op locaties in hun eigen omgeving. Maar ook indirect, door bijvoorbeeld jeugdtrainers van amateurclubs in de regio te scholen.

Voor spelers van amateurclubs is er een aantal mogelijkheden om ervaring op te doen bij de FC Twente/Heracles Academie. Kinderen komen in beeld door scouting van de Academie en door de nauw onderhouden contacten met Partnerclubs. Het vervolg is een kennismaking tussen de speler en ouder(s)/verzorger(s) en de FC Twente/Heracles Academie, met de mogelijkheid om (uiteindelijk) in te stromen bij de Academie maar vooral ook extra momenten om te ontwikkelen. Dit laatste uiteraard samen met de momenten bij de eigen vereniging. Dat is immers de basis van het Regioplan: Samen ontwikkelen.

De mogelijkheden

1. Regioplan trainingen
 • Training op diverse locaties in de Regio.
 • Mogen tenminste één seizoen lang deelnemen, maximaal één moment per week.
 • Geen selectiemoment gedurende het seizoen.
 • Geldt voor onder 8, 9 en 10 spelers.
2. Deelname Regioplan teams
 • Training op trainingscomplex Academie.
 • Deelnemers mogen tenminste één seizoen deelnemen, maximaal één moment per week.
 • Geen selectiemoment gedurende het seizoen.
 • Geldt voor onder 12, 13, 14 en 15 spelers.
3. Traject Onder 11
 • Training op trainingscomplex Academie.
 • Voor winterstop één activiteit per week, na winterstop twee activiteiten. Vier selectiemomenten in het seizoen.
 • Vanuit dit traject wordt de nieuwe onder 12 gevormd.
4. Traject overig
 • Maximaal 3-6 momenten in een cyclus van 6 weken. Daarna selectiemoment.
 • Kan gedurende het gehele seizoen.
 • Geldt voor onder 12 t/m 21 spelers.

Dominique Scholten, Manager Academie: “We hechten grote waarde aan transparantie over de mogelijkheden die er voor kinderen uit de regio zijn bij de FC Twente/Heracles Academie. De samenwerking met amateurclubs verloopt erg goed, daar zijn we trots op en blij mee. We zien samen het belang van de kinderen bij deze activiteiten en nemen dat als uitgangspunt. Uitzondering hierbij, ondanks een aantal gevoerde gesprekken, is Achilles Enschede/PFA. Vanuit hun beleid mogen kinderen niet deelnemen aan Regioplan trainingen, Regioplan teams en het traject onder 11. Dit betreuren we.”

Mocht je als speler, ouder, trainer of vereniging vragen hebben over bovenstaande, schroom dan niet contact met ons op te nemen.

T: 074 – 85 05 401

M: info@fctwenteheraclesacademie.nl