Afgelopen seizoen is de FC Twente/Heracles Academie begonnen met de lancering van het Regioplan. Onlangs is het nieuwe seizoen van start gegaan middels de Regiotrainingen. In zes verschillende regio’s trainen honderden potentievolle kinderen wekelijks mee, waarbij er dit seizoen meerdere toevoegingen zijn geïmplementeerd om de kwaliteit nog meer te verbeteren.

“Het is gaaf om ook dit seizoen weer met een grote groep kinderen te werken binnen het Regioplan”, begint Matthijs Blijham, Hoofd Regioplan. “In totaal trainen er dit seizoen meer dan 300 potentievolle kinderen mee tijdens de Regiotrainingen.” Naast de huidige Onder 10 en Onder 11-lichting sluit er dit seizoen ook weer een nieuwe lichting kinderen aan in de Onder 9. Deze groep bestaat uit circa honderd potentievolle jongens en meisjes uit de regio.

Verdieping

Matthijs Blijham is erg tevreden over de uitrol van het Regioplan. “Het is goed om te zien dat er veel vertrouwen heerst in het Regioplan. Afgelopen seizoen hebben we een stevige basis neergezet met een grote groep partnerclubs. Dit seizoen kunnen we ook meer de verdieping zoeken, wat leidt tot meer consistentie en een nog betere kwaliteit.”

Regiotrainers

Matthijs Blijham: “Bij vijf van de zes regio’s binnen het Regioplan zijn dezelfde coördinatoren aangebleven. Dat is heel prettig voor zowel ons, als de regio zelf. Zij beschikken al over de opgedane kennis en kunnen daar dit seizoen op voortborduren.” De regio’s maken daarentegen wel kennis met nieuwe regiotrainers. “Het is voor alle partijen erg leuk en leerzaam om dit seizoen met een nieuwe groep regiotrainers te werken.” Deze trainers worden niet alleen op het veld ondersteund, maar leren ook nieuwe dingen naast het veld. “Naast de regiotrainingen worden er voor alle regiotrainers ook een zestal bijeenkomsten georganiseerd. Na een jaar kunnen zij deze kennis uiteindelijk meenemen naar hun partnerclub.”

De Academie heeft de samenwerking met een aantal potentievolle regiotrainers verlengd. “Aan een aantal regiotrainers van afgelopen seizoen is gevraagd of zij ook dit seizoen weer actief willen zijn binnen het Regioplan. Dit komt doordat wij bepaalde potentie in hen zien. Een aantal van deze trainers krijgt dit seizoen een andere rol in de vorm van assistent-coördinator. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van de Regiotrainingen waarborgen, doordat zij vanuit hun ervaring onze visie en speelwijze met de nieuwe regiotrainers kunnen delen.”

Onder 11-traject

Naast de Regiotrainingen voor de Onder 11-lichting vindt er ook een speciaal Onder 11-traject plaats. Hierin komen de meest potentievolle spelers in actie. “Binnen het Onder 11-traject werken we toe naar de toekomstige Onder 12 van de FC Twente/Heracles Academie.” Matthijs Blijham benadrukt dat dit traject een dynamisch proces is waarbij er tussentijds nieuwe spelers aan kunnen sluiten. Het Onder 11-traject wordt gecoördineerd door Thomas Tijhuis, trainer Onder 12. Hij wordt op zijn beurt ondersteund door vier potentievolle regiotrainers.

Interne competitie

Naast de Regiotrainingen wordt er dit seizoen ook een interne competitie afgewerkt. Daarin treft iedere regio eenmaal alle andere regio’s. “Dit is een van de gewenste toevoegingen die vanuit de partnerclubs benoemd werden”, zegt Matthijs Blijham. “Dit initiatief vonden wij erg goed en wilden wij op de juiste manier implementeren, zodat we variatie aanbrengen binnen het Regioplan. Op deze manier stellen we de potentievolle spelers bloot aan nieuwe tegenstanders.”