Op vrijdag 10 november organiseerde de FC Twente/Heracles Academie de eerste train-de-trainer bijeenkomst van het huidige voetbalseizoen. Binnen alle regio’s van het Regioplan werden trainers meegenomen in de werkwijze en visie van de Academie op het gebied van trainingen organiseren en uitvoeren.

De nadruk van de train-de-trainer bijeenkomst lag op het duiden van de structuren bij trainingen. Van Vlijmen: “We hebben gekeken hoe een gemiddelde voetbaltraining eruitziet en welke structuren daarbij passen. Vaak komen spelers aan bij de training, zetten ze hun tas neer en gaan ze op het doel schieten.” De coördinator van het Regioplan is echter van mening dat er veel meer uit zo’n voetbaltraining gehaald kan worden. “Wij willen trainers meegeven om trainingsvormen te implementeren die ‘wedstrijd-echt’ zijn. Dit zijn oefeningen waarbij spelers meerdere acties achter elkaar uitvoeren. In die oefeningen verstoppen we bepaalde regels, waardoor de training daadwerkelijk een doelstelling krijgt. Hierbij moet er rekening gehouden worden met zoveel mogelijk plezierbeleving, zodat de training ook leuk is en blijft voor de spelers. Om maximale plezierbeleving te creëren, hebben we bijpassende tips met praktische voorbeelden laten zien.”

Tim van Vlijmen, Coördinator Regioplan

Theorie en praktijk

Op iedere locatie bestond de bijeenkomst uit een theoretisch en een praktisch deel. Hierdoor werd het mogelijk om de aangereikte kennis direct in de praktijk toe te passen. De coördinator van het Regioplan licht het verloop toe: “Bij aanvang hebben we gekeken naar manieren om trainingen voor te bereiden en tips gegeven om deze uit te voeren. Deze theorie hebben we direct gekoppeld aan de praktijk door buiten te kijken bij de Regiotrainingen, die tegelijkertijd op alle locaties plaatsvonden. Op deze manier krijgt zo’n bijeenkomst extra waarde, omdat we ook daadwerkelijk met de theorie aan de slag gaan.”

Recordaantal

In totaal namen 160 trainers uit de regio deel aan deze bijeenkomst. Van Vlijmen is blij met dit ‘recordaantal’: “We hebben veel aandacht besteed aan alle partnerclubs om de waarde van deze bijeenkomst in te laten zien. Als hierdoor 160 trainers zich aanmelden, is dat een signaal dat het Regioplan en de bijbehorende bijeenkomsten aanslaan.”

Van Vlijmen ziet positieve gevolgen dankzij zulke deelnemersaantallen. “Iedere trainer die deelneemt aan deze bijeenkomst, begeleidt binnen zijn of haar team ongeveer tien jeugdspelers. Een simpele rekensom van deze aantallen laat zien dat wij doormiddel van deze bijeenkomst ongeveer 1.600 jeugdspelers kunnen beïnvloeden en beter kunnen begeleiden. Daarnaast krijgen de trainers tijdens deze bijeenkomsten ook nieuwe inzichten, waardoor zij ook beter worden. Met deze werkwijze creëren we een soort olievlek in de regio, waarbij iedereen zich ontwikkelt.”