De FC Twente/Heracles Academie wil doormiddel van het Regioplan het algehele voetbalniveau in de regio laten stijgen. Als onderdeel hiervan worden er ieder seizoen bijeenkomsten georganiseerd voor verschillende doelgroepen binnen aangesloten amateurverenigingen. Op woensdag 15 november kwamen de voorzitters van verschillende partnerclubs bijeen in De Grolsch Veste.

Tim van Vlijmen, Coördinator Regioplan, geeft een duidelijke inkijk in de voorzittersavond. “We hebben uitgebreid teruggeblikt vanaf het moment dat het Regioplan van de grond is gekomen, tot waar we nu staan. Daarbij is er besproken wat er tussentijds is gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het doorontwikkelde kennisdeling-programma, de testdagen en de ontwikkeling en intensivering van het Regioplan-platform via VTON. Ook hebben we vooruitgekeken naar de stip op de horizon. Er is met elkaar besproken waar we gezamenlijk naartoe willen en hoe we dat willen bewerkstelligen.”

Foto’s: Stefan van Vlijmen

Van en voor de regio

Gert-Jan Klanderman, voorzitter SV Bon Boys, is erg positief over de uitrol van het Regioplan: “In de afgelopen jaren heeft de FC Twente/Heracles Academie de slogan ‘van en voor de regio’ waargemaakt. Ze willen de partnerclubs niet alleen het gevoel geven dat we het samen doen, maar daar wordt in de praktijk ook echt hard aan gewerkt.” SV Bon Boys raakte in 2021 als een van de eerste partnerclubs betrokken bij het Regioplan van de gezamenlijke Academie.

Gert-Jan Klanderman (rechts) overhandigt Dominique Scholten een afscheidscadeau. Scholten treedt per 1 december in dienst bij FC Twente, nadat hij drie seizoenen in dienst was van de FC Twente/Heracles Academie.

Foto: Stefan van Vlijmen

Klanderman ziet in het verschiet veel potentie liggen voor het Regioplan: “Iedereen binnen de regio streeft naar hetzelfde doel. We willen met zijn allen het voetbal in de regio naar een nog hoger niveau tillen. Daarvoor hebben we FC Twente en Heracles Almelo nodig, maar de amateurverenigingen spelen daar ook een belangrijke rol in. Het effect van alles wat het Regioplan met zich meebrengt, is enorm. Dankzij de kennis die wordt overgebracht op de verenigingen, kunnen we makkelijker mensen enthousiasmeren om ook actief bezig te gaan of te blijven binnen de vereniging. Op die manier gaan we met zijn allen een bepaalde groei tegemoet, op en naast het veld.”

Wisselwerking

De voorzitter van SV Bon Boys ziet dankzij de betrokkenheid van alle partijen ‘een goede wisselwerking’ ontstaan tussen de partnerclubs onderling. “Het doel van dit samenwerkingsverband is niet alleen dat we kennis en expertise ophalen van de Academie. Als partnerclubs weten we elkaar ook steeds beter te vinden, waardoor de FC Twente/Heracles Academie ook een verbindende functie krijgt.”

Fundament

Als afsluiting is Gert-Jan Klanderman dankbaar voor de personen die mede verantwoordelijk zijn voor de opzet van het Regioplan: “Namens alle partnerclubs wil ik een groot dankwoord uitspreken richting Matthijs Blijham en Dominique Scholten, die zich sinds de opzet van het Regioplan hier volledig voor hebben ingezet. De Academie heeft nu een stevig fundament opgebouwd, waarbij wij er het volste vertrouwen in hebben dat Tim van Vlijmen en Maarten van Wesenbeeck dit verder zullen uitbouwen. Ik hoop op een mooie toekomst voor het Regioplan waarbij de regio als een eenheid verder zal groeien en ontwikkelen.”