Binnen onze opleiding staat de persoon op één, waarbij we een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van succesvolle mensen. Dat gebeurt op sportief vlak, maar minstens zo belangrijk vinden we de ontwikkeling die onze spelers als mens doormaken. Dit moet gebeuren in een veilige omgeving waarin acceptatie, respect en waardering voor elkaar centraal staat. Er is ruimte om fouten te maken en jezelf te zijn.

Om dit op een goede manier te bewaken, werken we vanuit de Academie met een vertrouwenscommissie. Hierbij fungeert niet één persoon als vertrouwenscontactpersoon, maar meerdere personen.

In de basis kunnen spelers en ouders bij problemen en vragen altijd terecht bij hun trainer(s) en de voetbalcoördinatoren, maar in specifieke gevallen zou het wenselijk kunnen zijn om een vertrouwenscontactpersoon te spreken. Mocht je iets zien of meemaken dat niet kan, of je twijfelt daarover: praat erover of meld het. Wat grensoverschrijdend gedrag is, bepaal jijzelf. Jij bepaalt wanneer gedrag een grens overgaat. Voorbeelden zijn pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude en omkoping.

Ervaar of ervaarde je zelf grensoverschrijdend gedrag of zie/zag je het bij een ander gebeuren, houd het dan niet voor jezelf maar bespreek het. Dat kan met de vertrouwenscontactpersonen van de Academie. Er zijn ook mogelijkheden om het anoniem te bespreken. Hieronder staan de opties met alle contactgegevens. Aan jezelf de afweging welke optie je het prettigst vindt en meest passend is. Iedere optie is goed, al deze personen/partijen zijn er om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden en als nodig door te verwijzen. Natuurlijk wordt jouw verhaal vertrouwelijk behandeld en niet zomaar besproken met anderen.

Personen vertrouwenscommissie

Ghadir Kadim – +31 6 19038175g.kadim@fctwenteheraclescademie.nl
Ellen Hemmers – +31 6 30250883hemmers@kpnmail.nl
Jeroen Moorman – +31 6 10347160info@moormana.nl

Chat via FIER

Wil je anoniem contact zoeken, chat dan via FIER. Zij staan voor je klaar van 16.00 tot 06.00 uur.

footerbar